fbpx
Všeobecné obchodné podmienky

I.Všeobecné ustanovenie


Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.vpriestore.sk , ktorého prevádzkovateľom ja SZČ Mgr. art. Daniela Kytková, Grosslingova 41, 81109 Bratislava – obchodná prevádzka vPRIESTORe, so sídlom Klemensová 5, 81109 Bratilsva, IČO: 52357104, DIČ 1073736884, e-mail: eshop@vpriestore.sk, tel. 0904 04 87 66

Prevádzkovateľ internetového obchodu nie je plátcom DPH.

Pracovná doba predajne, ktorá je prevádzkujúca e-shop www.vpriestore.sk na vybavenie telefonických  a emailových objednávok je PO-PIA 10:00 – 13:00

Mimo prevádzkovej doby nie sme dostupní telefonicky ani neodpovedáme na e-maily.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.

40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

 

II.Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, tovar alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

 

 

III.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.vpriestore.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “kúpiť“, čím produkt je automaticky vložený do košíka. Po ukončení nakupovania kupujúci klikne na “košík”, kde potvrdí svoju objednávku. Po skončení nakupovania si kupujúci zvolí požadovaný spôsob dopravy a platby za tovar. Následne cez políčko „objednať“ kupujúci prejde k samotnej

objednávke, kde má znova možnosť prekontrolovať jej obsah a po jej odsúhlasení vyplní údaje potrebné k úspešnému vybaveniu a dodaniu objednávky (osobné a fakturačné údaje, dodaciu adresu, e-mail, telefón, prípadne poznámku k objednávke).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.vpriestore.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

 

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.vpriestore.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť na základe dohody obidvoch zúčastnených strán len v

prípade, že tovar nie je na sklade). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom jazyku, zrozumiteľnom pre obidve zmluvné strany. Objednávky za základe žiadosti kupujúceho dodatočne nemeníme, nedopĺňame ani nespájame.

V prípade, že objednávka nebude môcť byť kompletne vybavená zo strany predávajúceho /napr. nedostatkom tovaru na sklade/, bude o tom informovaný. Následne po dohode oboch strán bude objednávka upravená, doplnená alebo inak zmenená či zrušená.

 

 

IV.Zrušenie objednávky

 

Kupujúci môže zrušiť (stornovať) objednávku len do momentu jej samotnej expedície, o ktorej je povinný informovať predávajúceho písomne vypísaným fomurlárom/odstúpenie od zmluvy/ a zaslať na mail.

Kupujúci môže zrušiť objednávku v prípade, že ešte nebola expedovaná a nebol mu zaslaný e-mail s vystavenou faktúrou, čo značí, že objednávka bola vybavená a následne expedovaná.

POZOR: Objednávka na dobierku, ktorá bola riadne vybavená a expedovaná a pokiaľ nebola stornovaná vypísaným formulárom/odstúpenie od zmluvy/ do doby odoslania z e-shopu www.vpriestore.sk, v prípade, že nebude prevzatá kupujúcim a bude vrátená späť predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci ju odmietol prevziať, alebo neprevzal v lehote jej uloženia, prípadne zle označil doručovacie údaje, predávajúci bude následne kupujúcemu

obratom fakturovať náklady spojené s balením, expedovaním, doručením a vrátením zásielky so splatnosťou 7pracovných dní.

Kupujúci, ktroý si objednaný tovar neprevezme, je zapísaný na “čiernej listine” a v prípade ďalšej objednávky mu bude tovar poslaný len na základe úhrady predom.

 

 

V.Ceny

 

Ceny jednotlivých produktov sú konečné.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov za balné a doručovacie služby, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Kupujúci neplatí za doručovacie služby pri nákupe tovaru /výška objednávky bez služby na doručenie  pri nákupe tovaru nad 150 € a objednávky budú expedované len na základe platby predom.

Iné zľavy neposkytujeme.

 

 

VI.Platobné podmienky

 

Spotrebiteľ môže kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) zaplatiť nasledovne:

Dodanie v rámci Slovenskej republiky:

        bankovým prevodom/pri platbe preddom/ pokiaľ objednávka nebude uhradená do 5 pracovných dní od

prijatia objednávky, bude stornovaná

        na dobierku/prostredníctvom doručovacej služby DPD kuriéra,zásielkovňa/

        v hotovosti alebo platobnou kartou /možné aj pri osobnom odbere/

        platobnou kartou ( Besteron ) priamo pri zadaní objednávky

 

Bankové spojenie: FIOBANKA, IBAN: SK65 8330 0000 0024 0157 3132

UPOZORNENIE – v prípade úhrady prevodným príkazom:

v deň pripísanie úhrady na náš Bú do 11:30 hod bude Vaša platba zaevidovaná a objednávka následne vybavená, úhrady pripísané na Bú po 11:30 hod budú evidované ako úhrady nasledujúceho pracovného dňa.

V prípade výmeny/vrátenia tovaru, nás kontaktuje mailom na eshop@vpriestore.sk, inak balík nemusí byť prevzatý.

Tento nepoškodený tovar zaslať spolu s vypísaným formulárom (v potvrdení objednávky) na adresu – vPRIESTORe, Daniela Kytková, Klemensová 5, 81109 Bratislava. Tovar je možné vrátiť alebo vymeniť len do 14 kalendárnych dní od prevzatia balíka.

Zákon na ochranu spotrebiteľa dáva zákazníkom právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Ak nás zákazník požiada o výmenu/vrátenie tovaru po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa prevzatia pôvodného tovaru, potom mu nemusíme vyhovieť.

 

 

VII.Dodacie podmienky

 

Pri vybavení objednávky predávajúci následne vystaví faktúru. Faktúru v rámci šetrenia prírody zasielame v elektronickej podobe s elektronickým podpisom e-mail zadaný v objednávke, a to hneď pri jej vystavení. Následne je vybavená objednávka posunutá na expedovanie a to formou, akú si kupujúci uviedol v objednávke.

Hneď ako sa balík dostane do prepravnej spoločnosti (DPD,GLS,zásielkovňa), je potrebné kontaktovať spoločnosť, ktorú ste si uviedli v objednávke ako spôsob prepravy.

Súčasťou vybavenej a zabalenej objednávky je aj objednávka v papierovej forme, ktorú predávajúci obdržal od kupujúceho na základe jeho nákupu na našej webovej stránke www.vpriestore.sk. Taktúto istú objednkávku kupujúci dostal aj v potrvdzujúcom e-maily po zadaní objednávky.

V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný do 3 pracovných dní. Najrýchlejšia forma dodania je DPD. V prípade, že tovar nie je na sklade, dodacia lehota je od 5 do 14 dní.

Tovar zakúpený priamo v predajni, bez objednávky prostredníctovm e-shopu neberieme späť ani nevymieňame.

      V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).

       Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy.

     Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace Predávajúcemu v dodaní Tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu Predávajúceho (epidémia- núdzový stav štátu, vojna, nepokoje, štrajk, výluka, nedostupnosť Tovaru u jeho dodávateľov a pod.).

 

 

 

Prevzatie tovaru

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti po prevzatí tovarou ako: farba, počet kusov alebo inak zle zaslaný tovar, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a to do 24 hodín

od prevzatia zásielk. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

UPOZORNENIE: niektorý tovar sa môže mierne odlišovať od fotografie (farba, tvar…), pretože predmety sú vyrabané ručne a tak je každý kus original a može sa mierne odlišovat od zobrazene kusu na webe.

 

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

 

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

 

Záruka, záručný list

 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobné výrobcom zistené počas trvania záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod. Záručnú dobu si nie je možné zamietať so životnosťou výrobku.

 

 

 

Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia,

konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavu.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.vpriestore.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok, o čom bude bezodkladne informovať na internetovej stránke.. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.04. 2020.