fbpx

G A L É R I A
úžitkového umenia a dizajnu

Od roku 2024  plánuje Občianske združenie vPRIESTORe rozšíriť svoje aktivity. Vo svojom upravenom priestore na Klemensovej ulici, budeme pravidelne organizovať výstavy, v ktorých sú zaradení mladí tvorcovia, ktorí už našli vlastnú cestu umeleckého vyjadrenia. Tematické zameranie výstav z hľadiska
autorských výpovedí a materiálového stvárnenia je obohacujúcim informatívny pohľadom na súčasnú scénu úžitkovej tvorby a dizajnu, v ktorej mladí tvorcovia zohrávajú dôležitú úlohu. Uroveň ich tvorby je výborná a má šancu zaujať, nájsť uplatnenie v širokom spektre užívateľom, obohatiť životný priestor ľudí a kultivovať ich život. Takéto komorné výstavy sú novým typom podujatia v doterajšej činnosti združenia, ktoré k tomuto kroku dospelo akumuláciou skúseností získaných počas piatich rokov činnosti. Programom „malých výstav“ vo výklade sme si overili svoje možnosti a spätná väzba návštevníkov priestoru nás podporila v rozhodnutí podujať sa na náročnejší program z hľadiska kurátorského výberu aj celkového manažmentu umeleckej produkcie. Spolupracujúce odborníčky a skúsenosti združenia sú zárukou dobrého výsledku. Vytvorenie nového priestoru pre výstavy úžitkového umenia a dizajnu v Bratislave je vítaným krokom, pretože súčasné možnosti pre prezentáciu týchto odborov sú obmedzené, existujúce galérie sa im málo venujú.
Práve tieto oblasti majú významné možnosti ako pôsobiť na kultiváciu vkusu ľudí, ich estetického vnímania materiálnej kultúry a celkového životného štýlu. V tomto zmysle je poslanie OZ vPRIESTORe potrebné a má významný dopad. Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj situovanie výstavného priestoru v mestskej štvrti, ktorej štruktúra sa v posledných rokoch skvalitňuje vďaka malým obchodom, reštauráciám aj galériám a priťahuje prítomnosť mladých ľudí.

Program výstav

Aktuálna výstava

Budíš svetlo

“Rana je miesto, kadiaľ do nás vstupuje svetlo.” Rumi

Mýtické stvorenie má podobu býka, mohutného zvieraťa, ktoré je symbolom sily, priam agresívnej potencie, býčie rohy nájdeme na bojových prilbách, býk ako ochranca pokladov, príbytkov, spodobované už od počiatkov zaznamenanej histórie. Toto výbojné zviera je však blankytnej farby neba a prelietajú cez neho kôpky obláčikov.

Nebýček prebúdza nežnosť tam, kde nastúpil konflikt. Aj v sile sa dá nájsť ľahkosť aj boj vie byť citlivý, aj ostré rohy vedia ožiariť cestu.

Barbora Opátová (1993)

už počas štúdia na kameňosochárskom oddelení bratislavskej ŠUP J. Vydru objavila, že sochy môžu byť takisto malé a nositeľné, a že materiál netreba vnímať ako obmedzenie ale úžasný vyjadrovací prostriedok. V štúdiu ďalej pokračovala v ateliéri Kovu a šperku na Západočeskej univerzite L. Sutnara v Plzni, kde sa naučila, že šperkom môže byť čokoľvek, čo za šperk považujeme – napríklad aj príbeh, ktorý si nosíme v hlave či srdci. Magisterské štúdium absolvovala v roku 2019 na oddelení drahého kameňa a šperku Triérskej univerzity v nemeckom Idar-Obersteine, kde svoju tvorbu definovala ako “naratívnu” a preto venovala náležitú pozornosť aj dôkladnému zakresleniu svojich tajomných výtvarných príbehov inšpirovaných mrakmi.

Tieto nebeské úkazy so zvláštnymi abstraktnými tvarmi vysoko jej imponujú vo svojej monumentálnosti a zároveň ľahkosti. Kontrast medzi svetlom a tieňom sa mení z romantického východu slnka na sivú rozzúrenú búrku. Abstrakcia vo formách, ktoré oživujú našu predstavivosť, môžu byť ničím a zároveň všetkým. Vidieť zvláštne zvieratá, ktoré sa ticho vznášajú ako veľké nadýchané masy, a spájať ich s našimi osobnými príbehmi, spomienkami, emóciami, pocitmi. Sú všetky skryté vo vnútri, alebo sme to my, kto ich skrýva? Je to hra s tajomstvami, ktoré túžime odhaliť.

Výstavy ukončené

Kolekcia kobercov (rozmer: 100cm x 100-150cm).

Použitá technika je tufting. Pomocou tuftingovej pištole, alebo ihly vzniká vzájomné prepletenie vlákna do spodnej podkladovej tkaniny. Z rubovej strany sa vlákna fixujú tužidlom. Takto môžu vzniknúť  “vpichované koberce“, ktoré majú technicky neobmedzenú farebnosť, ako aj tvaroslovie. Tvar a farebnosť je inšpirovaná vrchnými odevnými  súčiastkami ako sveter, kabát, kožuch …

 Tie môžu poslúžiť ako podložka alebo akási ochrana položená na zem. Vybrané predlohy odevov ako vzoru pre koberec majú emočnú históriu nositeľa odevu, ktorá je pretransformovaná do esteticko – funkčného koberca. Môžeme hovoriť o “súkromnom koberci”.

Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.

Mgr. art. Iveta Haasová

V rokoch 1986 až 1990 študovala na oddelení textilu na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. V roku 1998 absolvovala Ateliér textilného dizajnu pod vedením prof. Jozefa Bajusa na Vysokej škole výtvarných umení. Žije a pracuje v Bratislave.

Aktivity (r.2015-2022) – účasť na výstavách:

  • organizovaných Slovenským združením textilných výtvarníkov TXT
  • Výstava textilnej miniatúry, Salón-Z Ateliérov TXT, Bienále užitého umenia-Forma, Bienále voľného výtvarného umenia
  • textilné sympózia v Čechách ( Slavonice r.2018, r.2019
  • účasť (r.2015-2021 ) s novými priestorovými inštaláciami na festivale “Festival Divné veci” v Starej Turej) objekt-socha
  • výstava Vo Výklade “ Klobúk dneška respondent “ vPRIESTORe Klemensová 5, Bratislava (r.2022)
  • kolektívna výstava “Biela/ Dážd´” v Galérii X, Zámočnícka 5, Bratislava (r.2022)
  • kolektívna výstava “ Kruhy na vode” Uľuv. Bratislava (r.2022)

 

Andrea Vonkomerová – Transformer, 2023

Andrea Vonkomerová je absolventkou textilného dizajnu VŠVU pod vedením Jozefa Bajusa. V našom prostredí patrí medzi etablované autorky, ktoré dlhodobo pracujú s technikou pleteniny. V jej portfóliu nájdeme kultové bublinkové povrchy, umne narába s efektom plisovania pleteniny, ale využíva aj kontrastné farebné vzory, ktoré sú inšpirované tendenciami op artu a konštruktivizmu. V konštrukcii sú strihy skôr minimalistické, ale vďaka citu pre materiál ponúkajú aj opticky zaujímavé hry: ukazuje rôzne vrstvenia štruktúr a hrá sa s krivkami telesnej siluety.

Nová kolekcia Transformer prináša myšlienku ochrany nášho zraniteľného tela. Využíva pletenú metráž, ktorú autorka strihá a zošíva, pásy vypĺňa drobnými polystyrénovými guličkami. Cieľom bolo pripraviť kolekciu, ktorá vychádza z rôznych ortopedických pomôcok, bude podporovať správne držanie tela. Postavu obopínajú strečové pásy, ktoré uľahčia chrbtici. Odev tak telo chráni, stabilizuje, masíruje. Technicky sa stáva zaujímavým momentom posúvanie pleteniny ďalej ku technike makrame, alebo tkania, čím sa vytvárajú zaujímavé efekty korytnačích pancierov, pleteníc, mäkkých ochranných štruktúr. Kolekcia presahuje funkčnú utilitárnu úlohu odevu a posúva ho smerom k experimentu, v oblasti formy i nových nečakaných funkcií.

 

 

Zuzana Dedík Šidlíková