fbpx

Občianske združenie "vPRIESTORe"

Galéria, ArtStudio a design concept store

OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

Galéria úžitkového umenia a dizajnu

ArtStudio – atelier pre deti a dospelých

Cieľom združenia je podporovať zvýšenie kvality kultúrnosti, vzdelanosti v oblasti vizuálneho umenia formou realizácií kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít a ich verejných prezentácií a iných voľnočasových aktivít, tým motivovať k tvorivej činnosti všetky vekové kategórie. Združovať ľudí – detí, mládež a dospelých – za účelom organizovania umeleckých a tvorivých dielní – workshopov a kurzov, vyvíjať lektorskú činnosť a vzdelávať v oblasti vizuálneho umenia. Ponúkať profesionálnych lektorov, skúsených umelcov či dizajnérov, ktorí vedeli získať nové publikum, zaujať ho spôsobom prezentovania rôznych výtvarných techník, ale aj ho kultivovať k estetike, rozvinúť vedomosti o kompozícií a alternatívnych výtvarných vyjadrovacích prostriedkoch. Medzi pravidelné aktivity združenia patril projekt /VÝ/KLADNÝ KREATÍVNY PRIESTOR, kde sa v dvojmesačnom intervale predstavovali rôzni umelci zo Slovenska so svojimi inštaláciami. V súčasnosti je galéria vPRIESTORe už otvorená širokej verejnosti a ponuka cele svoje priestory na prezentáciu úžitkového umenia a dizajnu. Tento nový projekt vznikol aj vďaka podpore z verejných zdrojov poskytnutých z Fondu na podporu umenia.

U nás môžu prezentovať svoju najnovšiu tvorbu eteblovaný dizajnéri.

DESIGN CONCEPT STORE

Do našej ponuky sme pre vás vybrali špeciálny tovar, najnovšie kolekcie od slovenských módnych návrhárov, dizajnérov , maliarov, grafikov, od šperkárov , keramikov a sochárov, tie najnovšie kúsky od nábytkových dizajnérov …všetko ručná práca z dreva, hliny, skla, textilu, plastu a iných materiálov. Od začiatku sa snažíme návštevníkom/ klientom poskytnúť zážitok z celkového dojmu z nášho priestoru. Úzko spolupracujeme so slovenskými umelcami a poskytujeme výstavný a predajný priestor pre ich diela.  Tiež sme naštartovali kooperáciu s umeleckými školami- ponúkame priestor aj pre mladé talenty…a občianskym združeniam, ktoré sa venujú umeniu, kultúre či vzdelávaniu deti a dospelých. To čo u nás dnes nájdete, nebude už zajtra v ponuke ani našej ani nikde inde. Naše artikle sú sezónne, dočasné a v obmedzenom počte a čase. Preto, ak si u nás niečo vyberiete,  môžete si byť istý, že máte jedinečný originál.

2%

Tieto finančné prostriedky pre Vás ako darcu nepredstavujú žiadne dodatočné náklady! Pochádzajú z už zaplatených daní. Ako na to ?

Najneskôr do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. /Aby ste mohli darovať 2%, musíte pri vypĺňaní žiadosti, vyznačiť nasledovné: Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona). ☐ (vyznačí sa x)./  Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane. Vypíšte Vyhlásenie k tomu si pozorne prečítajte Poučenie.  Do vyhlásenia doplňte sumu, ktorú chcete poukázať.