fbpx
Zásady ochrany osobných údajov – e-shop

Osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EU 2016/679, zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných pdajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tzv. GDPR platným od 25.5.2018. Chceli by sme vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá stanovujúce, kto má prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje sa nepoužívajú mimo spracovania vašej objednávky a ani nie sú ďalej poskytované, či marketingovo spracované.

 

osobný údaj – je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – občan, nepodnikateľ.

Pre spracovanie objednávky je potrebné uviesť nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa: ulica a číslo domu, PSČ, telefónne číslo, e-mail /iné informácie o vašej osobe k spracovaniu objednávky nepotrebujeme/.

 

dotknutá osoba – fyzická osoba – občan, nepodnikateľ, kupujúci e-shopu, ku ktorej sa osobjé údaje vzťahujú

 

spracovanie osobných údajov – činnosť súvisiaca so použitím osobných údajov prevádzkovateľom

 

prevádzkovateľ – e-shopu www.vpriestore.sk, Magr. Art. Daniela Kytková, Grosslingova 41, 81109 Bratislava, IČO: 52357104

 

príjemcovia -sú ďalšie spoločnosti pracujúce s vašimi osobnýcmi údajmi poskytnutými pri uzatvorení zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a to potvrdením objednávky. Bez poskytnutia týcho údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu. Príjemcovia sú poštové a kuriérske spoločnosti, ktoré si

kupujúci zvolí v procese objednávky:

GLS – prevádzkuje GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Zvolen

DPD – prevádzkuje Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava – Ružinov

Zásielkovňa – prevázdkuje Zásielkovňa s.r.o., šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava

Okrem poskytnutia vašich osobných údajov menovaným prepravným a kuriérskym spoločnostiam vašu údaje niesú nikde viac posúvané. Tieto údaje sú ale potrebné pre  dodanie objenaného tovaru na adresu uvedené v objednávke.

Účtovníctvo si naša spoločnosť vedie samostatne. K osobným údajom kupujúceho aj prístup výlučne zamestnanci na to určení, pracovanie s osobnými údajmi kupujúcich v e-shope je ošetrené v Internej smernici o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

 

účel spracovania osobných údajov – pri nákupe tovru v e-shope www.vpriestore.sk sa potvrdením objednávky uzatvorí zmluva podľa občianskeho zákonníka a jej súčasťou sú aj osobné údaje kupujúceho – dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúváva osobné údaje potrebné pre ďalšie spracovanie objendávky, a to : kontaktovanie kupujúceho, doručenie zásielky kupujúcemu, vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2014 Z.z o DPH.

Doba uchovávania osobných údajov je v zmysle zákona o dani z príjmov.

Objednávka sa tlačí v písomnej podobe a pri expeodvaní je vložená kupujúcemu do balíka. Faktúra je kupujúcemu zasielaná v elektornickej podobe a 1 x vytlačná pre účtovné potebny prevádzkovateľa.