fbpx
Autorská technika kombinuje viac ako 100 rokov starú historickú reprografickú techniku – Kyanotypiu a súčasnú LED technológiu.
Kyanotypia je založená na citlivosti železitých solí na ultrafialové svetlo. Pri tejto autorskej technike je ako zdroj UV svetla používaná matica ultrafialových LED diód, ktorou sa vytvárajú vzory na citlivej vrstve akvarelového papiera.