fbpx

Vyrába dekoračnú a úžitkovú keramiku z bielej hrnčiarskej hliny, ktorá je vypaľovaná a glazúrovaný pri teplote 1080 stupňov.