fbpx

Počas jej doterajšej profesionálnej praxe textilnej výtvarníčky (od r. 1988) sa snažila využívať možnosti textilu ako samostatného výtvarného média v čo najširšom spektre. Jej textilná výtvarná reč je preto pestrá. Neuzatvára sa do jedného štýlu či techniky. V striedaní prístupov k textilnému materiálu a technikám vidí jedno veľké, pre výtvarníka inšpirujúce teritórium, na ktorom možno donekonečna hľadať nové a nové výtvarné riešenia. Cez ich objavovanie vo svojej práci prešla od tvorby textilných objektov a závesných experimentálnych tapisérií až po textilné miniatúry, kde uplatnila okrem autorských techník aj voľnejšie poňatie tkanín na ráme, šitú čipku či strojové a ručné šitie. Popri experimentálnom textile na medzinárodných papierových sympóziách mala možnosť zaoberať sa aj možnosťami papiera, ktorý svojím charakterom textil pripomína.