fbpx

Lampy

Tvorí ako produktová a grafická dizajnérka. Venuje sa nábytkovému dizajnu, ktorý transfor-muje do čistých úžitkových foriem.