fbpx

Autor je priemyselný dizajnér vyštudoval výtvarné umenie na Strednej umeleckej škole v Luhačoviciach. V roku 2006 absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde studoval průmyslový design v Českej republike. Študoval tiež produktový dizajn na Akadémii výtvarných umení v poľskom Krakove.

Jeho skúsenosti sú multikultúrne: pracoval v architektonickom štúdiu v Londrine v Brazílii; pre renomované dizajnérske štúdio CuldeSac vo španielskej Valencii; najväčšie ruské dizajnérske štúdio Art Lebedev Studio z Moskvy a pracoval ako nezávislý dizajnér pre rôznych klientov v Českej republike a zahraničí.

3D tlačená váza s originálnou vlnovou štruktúrou
Váza bola navrhnutá špeciálne pre 3D tlač. Využíva celý potenciál technológie FDM bez potreby akejkoľvek podpornej štruktúry. Produkt je optimalizovaný pre efektívnu tlač.

Zbierka je výsledkom dlhodobého štúdia technológií 3D tlače a ich špecifických vlastností. Ako estetický prvok sa používa vizuálna nevýhoda technológie FDM (výrazné vrstvenie materiálu).

Materiál použitý na 3D tlač váz je PLA (kyselina polymliečna), biopolymér vyrobený z obnoviteľných zdrojov.