fbpx

Metamorphose –  inšpirované hudbou, variabilitou jej tónov a predovšetkým jej rytmu. Hudobný rytmus odevy vyjadrujú svojou formou – tvar odevu je možné meniť, a s tým, ako nadobúda nové kontúry, mení sa aj rytmus, ktorý povrch odevu zachytáva.  Väčšinu odevov je možné nosiť obojstranne. Viaceré kusy sú navyše kombinovateľné medzi sebou. Kolekcia tak odkazuje, že odievanie je, rovnako ako hudba, hrou.