fbpx

Puzzle

Lebomädveď vytvára dizajnové hry, ktoré majú vzdelávací charakter.
Našim cieľom je poskytnúť príležitosti pre vzdelávanie, pomáhať ľuďom rozvíjať vedomosti, schopnosti a porozumenie netradičnou, hravou formou.