fbpx
Všeobecné obchodné podmienky e-shop

Obchodné podmienky

 

I.Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.vpriestore.sk , ktorého prevádzkovateľom ja SZČ Mgr. art. Daniela Kytková, Grosslingova 41, 81109 Bratislava – obchodná prevádzka vPRIESTORe, so sídlom Klemensová 5, 81109 Bratilsva, IČO: 52357104, DIČ 1073736884, e-mail: eshop@vpriestore.sk, tel. 0904 04 87 66

Prevádzkovateľ internetového obchodu nie je plátcom DPH.

Pracovná doba predajne, ktorá je prevádzkujúca e-shop www.vpriestore.sk na vybavenie telefonických  a emailových objednávok je PO-PIA 10:00 – 13:00

Mimo prevádzkovej doby nie sme dostupní telefonicky ani neodpovedáme na e-maily.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č.

40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

 

II.Vymedzenie pojmov

 

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, tovar alebo využíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

 

 

III.Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.vpriestore.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo “kúpiť“, čím produkt je automaticky vložený do košíka. Po ukončení nakupovania kupujúci klikne na “košík”, kde potvrdí svoju objednávku. Po skončení nakupovania si kupujúci zvolí požadovaný spôsob dopravy a platby za tovar. Následne cez políčko „objednať“ kupujúci prejde k samotnej

objednávke, kde má znova možnosť prekontrolovať jej obsah a po jej odsúhlasení vyplní údaje potrebné k úspešnému vybaveniu a dodaniu objednávky (osobné a fakturačné údaje, dodaciu adresu, e-mail, telefón, prípadne poznámku k objednávke).

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.vpriestore.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a zároveň potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov.

 

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.vpriestore.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť na základe dohody obidvoch zúčastnených strán len v

prípade, že tovar nie je na sklade). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom jazyku, zrozumiteľnom pre obidve zmluvné strany. Objednávky za základe žiadosti kupujúceho dodatočne nemeníme, nedopĺňame ani nespájame.

V prípade, že objednávka nebude môcť byť kompletne vybavená zo strany predávajúceho /napr. nedostatkom tovaru na sklade/, bude o tom informovaný. Následne po dohode oboch strán bude objednávka upravená, doplnená alebo inak zmenená či zrušená.

 

 

IV.Zrušenie objednávky

 

Kupujúci môže zrušiť (stornovať) objednávku len do momentu jej samotnej expedície, o ktorej je povinný informovať predávajúceho písomne vypísaným fomurlárom/odstúpenie od zmluvy/ a zaslať na mail.

Kupujúci môže zrušiť objednávku v prípade, že ešte nebola expedovaná a nebol mu zaslaný e-mail s vystavenou faktúrou, čo značí, že objednávka bola vybavená a následne expedovaná.

POZOR: Objednávka na dobierku, ktorá bola riadne vybavená a expedovaná a pokiaľ nebola stornovaná vypísaným formulárom/odstúpenie od zmluvy/ do doby odoslania z e-shopu www.vpriestore.sk, v prípade, že nebude prevzatá kupujúcim a bude vrátená späť predávajúcemu z dôvodu, že kupujúci ju odmietol prevziať, alebo neprevzal v lehote jej uloženia, prípadne zle označil doručovacie údaje, predávajúci bude následne kupujúcemu

obratom fakturovať náklady spojené s balením, expedovaním, doručením a vrátením zásielky so splatnosťou 7pracovných dní.

Kupujúci, ktroý si objednaný tovar neprevezme, je zapísaný na “čiernej listine” a v prípade ďalšej objednávky mu bude tovar poslaný len na základe úhrady predom.

 

 

V.Ceny

 

Ceny jednotlivých produktov sú konečné.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov za balné a doručovacie služby, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Kupujúci neplatí za doručovacie služby pri nákupe tovaru /výška objednávky bez služby na doručenie e/ pri nákupe tovaru nad 150 € a objednávky budú expedované len na základe platby predom.

Iné zľavy neposkytujeme.

 

 

VI.Platobné podmienky

 

Spotrebiteľ môže kúpnu cenu (vrátane ceny za dopravu) zaplatiť nasledovne:

Dodanie v rámci Slovenskej republiky:

        bankovým prevodom/pri platbe preddom/ pokiaľ objednávka nebude uhradená do 5 pracovných dní od

prijatia objednávky, bude stornovaná

        na dobierku/prostredníctvom doručovacej služby DPD/GLS kuriéra,zásielkovňa/

        v hotovosti alebo platobnou kartou /možné len pri osobnom odbere/

        platobnou kartou priamo pri zadaní objednávky

Bankové spojenie: FIOBANKA, IBAN: SK65 8330 0000 0024 0157 3132

UPOZORNENIE – v prípade úhrady prevodným príkazom:

v deň pripísanie úhrady na náš Bú do 11:30 hod bude Vaša platba zaevidovaná a objednávka následne vybavená, úhrady pripísané na Bú po 11:30 hod budú evidované ako úhrady nasledujúceho pracovného dňa.

V prípade výmeny/vrátenia tovaru, nás kontaktuje mailom na eshop@vpriestore.sk, inak balík nemusí byť prevzatý.

Tento nepoškodený tovar zaslať spolu s vypísaným formulárom (v potvrdení objednávky) na adresu – vPRIESTORe, Daniela Kytková, Klemensová 5, 81109 Bratislava. Tovar je možné vrátiť alebo vymeniť len do 14 kalendárnych dní od prevzatia balíka.

Zákon na ochranu spotrebiteľa dáva zákazníkom právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od jeho prevzatia. Ak nás zákazník požiada o výmenu/vrátenie tovaru po uplynutí lehoty 14 dní odo dňa prevzatia pôvodného tovaru, potom mu nemusíme vyhovieť.

 

 

VII.Dodacie podmienky

 

Pri vybavení objednávky predávajúci následne vystavená faktúru. Faktúru v rámci šetrenia prírody zasielame v elektronickej podobe s elektronickým podpisom e-mail zadaný v objednávke, a to hneď pri jej vystavení. Následne je vybavená objednávka posunutá na expedovanie a to formou, akú si kupujúci uviedol v objednávke.

Hneď ako sa balík dostane do prepravnej spoločnosti (DPD,GLS,zásielkovňa), je potrebné kontaktovať spoločnosť, ktorú ste si uviedli v objednávke ako spôsob prepravy.

Súčasťou vybavenej a zabalenej objednávky je aj objednávka v papierovej forme, ktorú predávajúci obdržal od kupujúceho na základe jeho nákupu na našej webovej stránke www.vpriestore.sk. Taktúto istú objednkávku kupujúci dostal aj v potrvdzujúcom e-maily po zadaní objednávky.

V prípade, že je tovar na sklade, je expedovaný do 3 pracovných dní. Najrýchlejšia forma dodania je DPD/GLS. V prípade, že tovar nie je na sklade, dodacia lehota je od 5 do 14 dní.

Tovar zakúpený priamo v predajni, bez objednávky prostredníctovm e-shopu neberieme späť ani nevymieňame.

      V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).

       Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie Tovaru, spolu so všetkými platbami, ktoré od Kupujúceho prijal na základe Kúpnej zmluvy.

     Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace Predávajúcemu v dodaní Tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu Predávajúceho (epidémia- núdzový stav štátu, vojna, nepokoje, štrajk, výluka, nedostupnosť Tovaru u jeho dodávateľov a pod.).

 

OSOBNÝ ODBER

 

!!! Počas pandémie KORONAVÍRUSU !!!

je možný v dňoch PONDELOK v čase od 17.00-18.00 a v PIATOK v čase od 8.00-9.00 h.

 

Počas bežného obdobia je osobný odber možný vždy počas otváracích hodín predajne.

Platba pri osobnom odbere je možná v hotovosti alebo platobnou kartou.

Osobný odber si môžete zvoliť prostredníctvom vytvorenia objednávky cez e-shop, telefonicky alebo emailom. Objednávky (tovar) držíme 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Po prijatí objednávky tovar zbalíme a príde vám e-mail o tom, že si tovar môžete vyzdvihnúť v predajných priestroch prevádzkovateľa internetového obchodu, vPRIESTORe, Klemensova 5, 81109 Bratislava

 

Možnosti doručovania:

 

DORUČOVACIE A KURIÉRSKE SLUŽBY

 

Zásielky prostedníctovm GLS, DPD doručujememe vo všetkých váhach, predávjúci expeduje prostredníctvom kuriérskej a doručovacej spoločnosti GLS Slovakia s.r.o.Direct Parcel Distribution SK s.r.o., priamo na adresu doručenia uvedenú v objednávke po telefonickom kontakte. O doručení zásielky prostredníctvom služby GLS lebo

DPD vám bude automaticky vygenerovaný e-mail/sms.

Možnosť platby:

• na dobierku

• v hotovosti kuriérovi doručovacej spoločnosti GLS Slovakia/DPD

najrýchlejšia forma doručenia

• možnosť platby predom na BU

• možnosť platby predom na BU

 

Doručenie prostredníctvom výdajnej služby Zasielkovna.sk

Doručenie zásielok do hmotnosti 5 kg. Výber zásielky je možný na výberných miestach spoločnosti Zasielkovna.sk, zverejnené sú TU.

Upozornenie: doručenie minimálne 4-5 pracovné dni od expedovania.

O odoslaní a putovaní zásielky vás bude Zasielkovna.sk informovať prostredníctvom e-mailu.

 

 

Po doručení zásielky na vami vybratý Z-point dostanete SMS správu na telefónne číslo uvedené v objednávke o možnosti výberu Vašej zásielky. Súčasťou tejto SMS správy bude aj HESLO /zväčša päť miestny kód z čísel a veľkých písmen abecedy/ potrebný pre vydanie zásielky príslušným Z-pointom. Zásielky doručované službou Zásielkovňa.sk expedujeme 2 x týždenne. /STREDA, PIATOK/.

 

 

Prevzatie tovaru

 

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti po prevzatí tovarou ako: farba, počet kusov alebo inak zle zaslaný tovar, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho a to do 24 hodín

od prevzatia zásielk. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru.

Kupujúcemu spotrebiteľovi je vyššie uvedený postup doporučený, pri jeho nedodržaní však nie je nijak dotknuté právo na uplatnenie reklamácie.

V prípade, že je zásielka porušená, kupujúci tovar neprevezme a spíše s doručovacou spoločnosťou protokol.

UPOZORNENIE: niektorý tovar sa môže mierne odlišovať od fotografie (farba, tvar…), pretože predmety sú vyrabané ručne a tak je každý kus original a može sa mierne odlišovat od zobrazene kusu na webe.

 

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

 

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez chýb, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

 

Záruka, záručný list

 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho,

jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby spôsobné výrobcom zistené počas trvania záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod. Záručnú dobu si nie je možné zamietať so

životnosťou výrobku.

 

 

Reklamácia a jej uplatnenie

 

Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak sa na výrobku prejaví výrobná chyba, je nutné tovar reklamovať okamžite a neodkladne po jej zistení. Výrobok dalej nepoužívajte, aby bolo možné určiť pôvod chyby. Ak túto povinnosť nesplníte, nebude možné reklamáciu uznať. Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie, akým spôsobom bol tovar používaný a uskladňovaný. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

V prípade nespokojnosti tovaru (farba,hrúbka…) a jeho výmene nás kontaktujte mailom, kde vám bude zaslaný výmenný/reklamačný formulár.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z

ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;

vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za chyby až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s

tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za chybu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi

uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o

uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom chyby a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho aj telefonicky alebo e-mailom).

Reklamačný formular TU.

 

 

 

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na zlatapriadkavzlatapriadka.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitels

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Magr. Art. Daniela Kytková

vPRIESTORe

Grosslingova 41

81109 Bratislava

e-mail: eshop@vpriestore.sk

tel. 0904 048766

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby.

 

 

 

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

 

Spotrebiteľ je v zmysle zákona č. 118/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov platný od 1.4.2006, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho:

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

-predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Formulár na odstúpenie zmluvy nájdete TU.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

Osobné údaje spracúvame v súlade s nariadením EU 2016/679, zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri

spracovaní osobných pdajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tzv. GDPR platným od 25.5.2018.

Chceli by sme vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá stanovujúce, kto má prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje sa nepoužívajú mimo spracovania vašej objednávky a ani nie sú ďalej poskytované, či marketingovo spracované.

osobný údaj – je akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby – občan, nepodnikateľ.

Pre spracovanie objednávky je potrebné uviesť nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa: ulica a číslo domu, PSČ, telefónne číslo, e-mail /iné informácie o vašej osobe k spracovaniu objednávky nepotrebujeme/.

dotknutá osoba – fyzická osoba – občan, nepodnikateľ, kupujúci e-shopu, ku ktorej sa osobjé údaje vzťahujú

spracovanie osobných údajov – činnosť súvisiaca so použitím osobných údajov prevádzkovateľom

prevádzkovateľ – e-shopu www.vpriestore.sk, Magr. Art. Daniela Kytková, Grosslingova 41, 81109 Bratislava, IČO: 52357104

príjemcovia -sú ďalšie spoločnosti pracujúce s vašimi osobnýcmi údajmi poskytnutými pri uzatvorení zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a to potvrdením objednávky. Bez poskytnutia týcho údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu medzi kupujúcim a prevádzkovateľom e-shopu. Príjemcovia sú poštové a kuriérske spoločnosti, ktoré si

kupujúci zvolí v procese objednávky:

GLS – prevádzkuje GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Zvolen

DPD – prevádzkuje Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava – Ružinov

Zásielkovňa – prevázdkuje Zásielkovňa s.r.o., šustekova 3697/49, 851 04 Bratislava

Okrem poskytnutia vašich osobných údajov menovaným prepravným a kuriérskym spoločnostiam vašu údaje niesú nikde viac posúvané. Tieto údaje sú ale potrebné pre  dodanie objenaného tovaru na adresu uvedené v objednávke.

Účtovníctvo si naša spoločnosť vedie samostatne. K osobným údajom kupujúceho aj prístup výlučne zamestnanci na to určení, pracovanie s osobnými údajmi kupujúcich v e-shope je ošetrené v Internej smernici o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR.

účel spracovania osobných údajov – pri nákupe tovru v e-shope www.vpriestore.sk sa potvrdením objednávky uzatvorí zmluva podľa občianskeho zákonníka a jej súčasťou sú aj osobné údaje kupujúceho – dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ spracúváva osobné údaje potrebné pre ďalšie spracovanie objendávky, a to : kontaktovanie kupujúceho, doručenie zásielky kupujúcemu, vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2014 Z.z o DPH.

Doba uchovávania osobných údajov je v zmysle zákona o dani z príjmov.

Objednávka sa tlačí v písomnej podobe a pri expeodvaní je vložená kupujúcemu do balíka. Faktúra je kupujúcemu zasielaná v elektornickej podobe a 1 x vytlačná pre účtovné potebny prevádzkovateľa.

 

Orgán dozoru

 

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia,

konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavu.

 

 

Záverečné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.vpriestore.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok, o čom bude bezodkladne informovať na internetovej stránke.. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.04. 2020.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy/storno objednávky

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, t.j. Stornovanie objednávky)

 

 

Formulár odošlite e-mailom na eshop@vpriestore.sk, predávajúceho kontaktujte aj telefonicky +421 904 048 766.

 

Odstúpenie od zmluvy je možné len do momentu expedovania balíka o čom je kupujúci informovaný e-mailom /zaslaním faktúry v elektronickej podobe/. Po tomto momente už nie je odstúpenie do zmluvy možné. Pri neprevzatí zásielky sú kupujúcemu fakturované expedičné náklady v zmysle Obchodných podmienok.

 

e-shope www.vpriestore.sk prevádzkuje: Magr. Art. Daniela Kytková, Grosslingova 41, 81109 Bratislava, SZČ, IČO: 52357104

 

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej na základe objednávky prostredníctvom e-shopu www.vpriestore.sk

 

Objednávka číslo:

 

Dátum objednania:

 

Údaje odstupujúceho do zmluvy

 

Meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

e-mail:

 

telefónny kontakt:

 

Dátum odstúpenia od zmluvy:

 

Podpis:

 

 

 

 

 


                                                                                                                       

 

 

 

 

Výmenný / reklamačný formulár

Slúži na výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaru

 

 

V prípade, že ste s tovarom z akýchkoľvek dôvodov neboli spokojní, môžete ho do 14 dní od prevzatia zásielky vrátiť.

Pre urýchlenie vašej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím vyplňte tento formulár a priložte ho spolu s objednávkou k tovaru.

 

Upozornenie!

1. Reklamácia bude vybavená v zmysle zákona do 30 kalendárnych dní. /ako je uvedené v obchodných podmienkach/

2. Tovar na vrátenie do 14 dní musí byť nepoškodený, nepoužitý s originál nepoškodeným obalom, ak bol taký dodaný s tovarom.

3. Náklady na poštovné pri reklamácii, vrátení alebo výmene tovaru hradí kupujúci.

 

 

Osobné údaje:

 

Číslo objednávky:_______________________________

Číslo faktúry:__________________________________

Meno a priezvisko:______________________________

 

 

VRÁTENIE PRODUKTOV (prosím zakrúžkujte požadované možnosti):

 

Dôvod vrátenia :

 

·         Reklamácia -chybný, poškodený,nefunkčný tovar – prosím vyplňte aj dôvod vrátenia-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

·         Vrátenie tovaru do 14 dní bez udania dôvodu v zmysle zo zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

·         Vrátený tovar z dôvodu výmeny tovaru za tovar

 

Vrátený tovar________________________________Nový tovar_____________________________