fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné podmienky platia v aktuálnom znení pre všetky kurzy a workshopy, ktoré organizuje ateliér „ vPRIESTORe“ o.z. IČO: 52073335. Občianske združenie „ vPRIESTORe“ organizuje výtvarné kurzy a workshopy pre verejnosť, pripravuje študentov na prijímacie konanie na stredné a vysoké umelecké školy, poskytuje individuálne lekcie kresby a maľby a organizuje teambuilding pre firmy.

1. Prihlášky a rezervácie

Záujemci o kurz/workshop majú možnosť stať sa voľnými členmi nášho občianskeho združenia, a to vyplnením registračného formulára/prihlášky na našej webovej stránke vpriestore.sk/kurzy alebo vyplnením prihlášky v ateliéri. Suma, ktorú platia za jednotlivé lekcie je členským príspevkom združeniu. Členstvo v občianskom združení zaniká nezaplatením členského príspevku. Členstvo je možné znovu obnoviť uhradením členského príspevku. Pokiaľ záujemcovia s týmito podmienkami nesúhlasia, bude im vystavená faktúra, navýšená o 20% z ceny kurzu/workshopu.

Svoju účasť na každom kurze/workshope je potrebné potvrdiť rezerváciou na našej webovej stránke. Prihlásenie na kurz/workshop bez uhradenia kurzovného je nezáväzné. Bez uhradenia kurzovného záujemcovi negarantujeme miesto na kurze/workshope. Prijatie elektronickej prihlášky a rezerváciu miesta vám potvrdíme e-mailom. Rezervácia sa stáva platnou v deň uhradenia celkovej ceny kurzu/workshopu na náš účet. Pokiaľ ste kurz / workshop uhradili a nemôžete prísť, sumu vám do 7 dní vrátime alebo ju môžete využiť na iný kurz/workshop počas jedného mesiaca od úhrady platby.

2. Spôsob úhrady

Cenu za kurz/workshop je potrebné uhradiť na číslo nášho účtu najneskôr 3dni pred konaním kurzu/workshopu. Prijatie platby vám potvrdíme na váš e-mail. 

3. Čo je v cene

Kurzy/workshopy majú zahrnuté v cene všetky pomôcky, materiál, občerstvenie a lektora. Aktuálny cenník kurzov, workshopov nájdete na našej stránke.

4. Storno podmienky, neúčasť na lekciách

Ak ste uhradili cenu za kurz/workshop a svoju účasť zrušíte najneskôr tri dni pre začatím konania kurzu, vrátime vám 50% z ceny kurzu/workshopu. Ak sa odhlásite skôr, vrátime vám celu časť úhrady za kurz, respektíve môžete sa zúčastniť iného kurzu.

5. Darčeková poukážka

Darčeková poukážka má podľa výšky svojej hodnoty a podľa dohody s kupujúcim svoju platnosť. Ak obdarovanému/nej platnosť poukážky nevyhovuje, je potrebné aby si v čase jej trvania dohodol/la náhradný termín. Darčekové poukážky po dobe platnosti nebudú akceptované a ich hodnota prepadne.

6. Zmeny v programe

Vyhradzujeme si právo na zmenu lektora a zo závažných dôvodov taktiež právo zmeny dátumu a miesta konania kurzu/workshopu. Všetky prípadné zmeny budú ohlásené účastníkom e-mailom alebo sms správou.

7. Ochrana osobných údajov

Občianske združenie „vPRIESTORe“. prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje budú použité len pre internú potrebu ateliéru v súlade so Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Účastník kurzu, resp. jeho zákonný zástupca prihláseným sa na niektorý z kurzov/workshopov dáva súhlas O.Z. „vPRIESTORe“ so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov. V ateliéri dbajte na bezpečnostné pravidlá, Vaše činnosti tu prebiehajú na Vašu vlastnú zodpovednosť 🙂