fbpx

Krúžok pre deti od 6 do 12 rokov

DETI V PRIESTORE

každý pondelok, utorok alebo štvrtok

o 16.00 do 17.15 h

Cena za krúžok je 33€ /1 dieťa za mesiac alebo 10€ / dieťa za 1 vstup . V cene je profesionálny lektor magister umenia, všetok potrebný materiál, farby, papiere a všetko výtvarné náradie a pomôcky.

Prosíme úhradu na 1.polrok 132€, stačí v hotovosti pri nástupe do Ateliéru. Cena za 2.polrok je 165€.

 
Projekt kreatívnych kurzov pre deti – DETI vPRIESTORe – bol podporený z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.