fbpx

Krúžok pre deti od 6 do 12 rokov

DETI V PRIESTORE

každý pondelok o 16.00 do 17.15

a každý utorok od 15.30 do 16.45

Cena za krúžok je 30€ /1 dieťa za mesiac alebo 10€ / dieťa za 1 vstup . V cene je profesionálny lektor magister umenia, všetok potrebný materiál, farby, papiere a všetko výtvarné náradie a pomôcky