fbpx

JEDNODŇOVÝ KURZ pre začiatočníkov

KRESBA a MAĽBA zátišia

Sobota 29.mája 2021 14.00-19.00

Kurz je vyslovene vhodný pre tých, ktorí ešte doteraz nemali žiadnu skúsenosť s realistickou kresbou. Pre tých, ktorí by radi zvládli techniku kresby a maľby, ale chýbajú im základné znalosti škicovania, tieňovania objemu, zachytenia správnych proporcií. Počas pár hodín vás to naučíme. Hlavnou náplňou na začiatku je práca s ceruzkou, uhlíkom a farebným pastelom. Neskôr s temperou alebo akrylom. Naučíme vás čo je to perspektíva, ako sa používa táto vedomosť v čo najreálnejšom zobrazovaní, od jednoduchšieho zátišia až po komplikované. Prejdeme si kresbu od lineárnej po rôzne typy tieňovania, zoznámime sa so svetlom a tieňom, s kontrastom, symetriou a asymetriou, drapériou a lavírovanou kresbou. Kto bude mať odvahu môže pracovať aj s tušom, skúsime si základné techniky maľby, akvarel aj temperu. Kurz  trvá 5 hodín.  Cena za  kurzu je 60€. V cene je profesionálny lektor magister umenia, všetok potrebný materiál, občerstvenie.