fbpx

DVOJDŇOVÝ KURZ

KRESBA a MAĽBA zátišia

Pi - 26.6. a So - 27.6.2020

hlavnou náplňou je práca s ceruzkou, uhlíkom a farebným pastelom. Neskor s temperou a akrylom. Budeme postupne kresliť od jednoduchších zátiší až po komplikované. Naučíme vás čo je to perspektíva, ako sa používa táto vedomosť v čo najreálnejšom zobrazovaní . Prejdeme si kresbu od lineárnej po rôzne typy tieňovania, zoznámime sa so svetlom a tieňom, s kontrastom, symetriou a asymetriou, drapériou a lavírovanou kresbou. Budeme pracovať aj s tušom, skúsime si rôzne techniky maľby, akvarel aj temperu. Kurz  trvá 2 stretnutia  (jedno stretnutie trvá 3 hodiny).  Cena za  kurzu za dva dni je 60€. V cene je profesionálny lektor magister umenia, všetok potrebný materiál, občerstvenie.